Olimpiada Cyfrowa

ZADANIE 1

Aby zobaczyć opublikowaną pracę, należy kliknąć poniżej w imię i nazwisko ucznia, który bierze udział w Olimpiadzie Cyfrowej:


Zadanie 1 – treść.

Użyj dowolnej formy literackiej lub dziennikarskiej (np. esej, reportaż, analiza materiału źródłowego), żeby opisać zagadnienie związane z przewodnim tematem Olimpiady: „Chmura nie istnieje, to zawsze jest czyjś komputer” (‘There is no cloud, it’s just someone else’s computer’).

Maksymalna objętość: 5400 znaków (ze spacjami). Tekst należy wysłać w postaci pliku txt, rtf lub odt. Tekst musi zostać także opublikowany w internecie – w pliku musi się znaleźć odnośnik do miejsca, w którym został opublikowany.
Wykrycie plagiatu powoduje automatyczną dyskwalifikację. Dozwolone jest zgodne z prawem autorskim cytowanie, remiks i inspiracje.

Kryteria oceny i punktacja:

  • Atrakcyjność tytułu – 1 punkt.
  • Sprawność stylistyczna (celowa i adekwatna struktura utworu, właściwy dobór środków językowo – stylistycznych charakterystycznych dla wybranej formy literackiej, unikanie powtórzeń itd.) – 9 punktów.
  • Poprawność językowa i ortograficzna – 3 punkty (minus 1 punkt za każdy błąd, maksymalnie minus 3 punkty).
  • Zrozumienie problemu, głębokość refleksji, dobór cytatów, źródeł i inspiracji – 10 punktów.
  • Dobór narzędzi do publikacji w sieci – 2 punkty.