Jakub Zając – Pierwszy krok w chmurach


„Pierwszy krok w chmurach.’’

Chmura – jest to obserwowane w atmosferze skupisko substancji występujące w postaci pary. W atmosferze ziemskiej jest to para wodna. Rolą chmury jest osłanianie ziemi przed promieniami słonecznymi.

Chmura w komputeryzacji to ogólne określenie usług sieciowych, które umożliwiają nam tworzenie lub zapisywanie plików należących do nas. Dzięki przeróżnym serwerom oraz dostępnym w Internecie przestrzeniom dyskowym możemy przechowywać dane oraz wykorzystywać je w dalszych pracach. Słowo „chmura’’ kojarzy nam się z jakąś nieokreśloną przestrzenią, dlatego zapisując plik w tzw. Chmurze wydaje nam się, że znajduje on się w wyżej wymienionej płaszczyźnie. Wyobrażenie tej zwykłej chmury z komputerową jest mylne. Plik znajdujący się w tym miejscu zapisywany jest na serwerach właściciela usług. Umożliwia to łatwe przenoszenie oprogramowania, co zwiększa ich opłacalność i efektywność.  Wszystkie treści znajdujące się na poczcie elektronicznej także przechowywane są na serwerach. Informacje tam zapisane mogą zostać ponownie wykorzystane. W skład chmury wchodzą dyski oraz pamięci.

Zapisywanie w chmurach jest bardzo przydatne – jednak należy pamiętać, aby korzystać,  z tej funkcji z rozsądkiem oraz o tym, że przekazując innym nasze dane w pewnym momencie tracimy nad nimi kontrolę. Przed rozpoczęciem pracy w chmurze, warto zapoznać się z regulaminem użytkowania danych usług, ponieważ znajdują się tam klauzule niekoniecznie dla nas korzystne. Przykładem może być pozwolenie na używanie i przetwarzanie naszych danych.

Zaletą chmury jest to, iż mając dostęp do Internetu możemy korzystać z wcześniej zapisanych plików i dokumentów w każdym miejscu i o każdej porze. Dzięki niej możliwa jest też praca kilku osób na tym samym dokumencie, w tym samym czasie.

Stwierdzenie „chmura nie istnieje, to zawsze czyjś komputer’’ jest trafne, ponieważ, aby zapisać dane potrzebny jest komputer. To właśnie w nim znajduje się dysk twardy, na którym zapisywane są wszystkie informacje. Słowo chmura jest przenośnią, ponieważ w rzeczywistości nie możemy zapisać danych w chmurze.

Bibliografia:

artykuły internetowe:

  1. Chmura, https://pl.wikipedia.org/wiki/Chmura – strona internetowa Wikipedii – stan na dzień 08.01.2017 roku.
  2. Chmura obliczeniowa, https://pl.wikipedia.org/wiki/Chmura_obliczeniowa – strona internetowa Wikipedii – stan na dzień 08.01.2017 roku.
  3. Wilk P., Chmura obliczeniowa? To czyjś komputer, http://forensic-blog.deloitte.pl/chmura-czyjs-komputer-cz-1/- strona internetowa Wikipedii – stan na dzień 08.01.2017 roku.